BMHC Tournaments - 2020

« previous year | | next year »

February

DatesNameCityCountry
1 Feb2020 Brampton - Hamilton Challenge - Hamilton

June

DatesNameCityCountry
6 Jun2020 Results Brampton Open Singles Sanction Tournament Brampton
6 JunInformation Brampton Open Singles Sanction Brampton
20 Jun2020 Results Bert Large Memorial Singles Tournament - Brampton
20 JunInformation Bert Large Memorial Open Singles Tournament Brampton

July

DatesNameCityCountry
18 Jul2020 Results Elwood Pembleon Memorial Open Singles Brampton
18 JulInformation Elwood Pembleton Memorial Open Singles Tournament Brampton

August

DatesNameCityCountry
15 Aug2020 Results Club Members Tournament Brampton
15 AugInformation Club Members Tournament Brampton

September

DatesNameCityCountry
12 Sep2020 Brampton Fall Open Walking Doubles Brampton
12 SepInformation Brampton Fall Open Walking Doubles Tournament Brampton
22-24 Sep2020 Results Club Playoffs Brampton
22-24 SepInformation Club Playoffs Brampton